از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 

  از صفحه : 6 تا 30   7 - 8 - 9 - 10 - ... -   

>> نامه شماره 3068 مورخ 1395/04/01 با موضوع: محاسبه تاخيرات در قراردادها <<
>>نامه وزارت راه و شهر سازي به شماره 13646/131 مورخ 1395/04/01 در خصوص دعوت وزارت خدمات عمومي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير از موسسات و شركتهاي فعال ايراني براي مشاركت در چهاردهمين نمايشگاه خدمات عمومي
>>نامه شماره 3061 مورخ 1395/03/30 انجمن به همكاران ارجمند،در ارتباط با نامه 3058 مورخ 1395/03/25 به جناب آقاي دكتر نوبخت با موضوع: اسناد خزانه اسلامي<<
>>دست آوردي خوب در مورد موضوع: مشاغل سخت و زيان آور نامه هاي آن در فايل ذيل قابل مشاهده مي باشد<<
>>نامه شماره 12017/131 مورخ 1395/03/24 وزارت راه و شهر سازي در خصوص آخرين وضعيت پروژه بزرگراه سوماتراي اندونزي ايفاد مي گردد<<
>> گزارشي از روزنامه فرصت امروز ، يك شنبه 23 خرداد 1395 درباره " آذربايجان براي ساخت خط آهن آستارا به ايران وام مي دهد<<
>> ]چهارمين همايش و نمايشگاه سد و تونل در تاريخ 5 الي 7 مهر ماه سال جاري در هتل المپيك تهران<<
>> پاسخ رياست جمهوري به نامه شماره 3042 مورخ 1395/3/11 انجمن شركتهاي راه سازي در خصوص " درخواست لحاظ نمودن سرمايه گذاري در پروژه هاي آزاد راهي " . >>
>> آگهي مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول ) انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي راه سازي ايران جهت استحضار همكاران ارجمند<<
>>نامه شماره 3049 مورخ 95/3/17 انجمن به جناب دكتر نوبخت با موضوع: اصلاح آيين نامه اسناد خزانه اسلامي<<
>>نامه شماره 3048مورخ 1395/03/17 انجمن به جناب دكتر جهانگيري موضوع: قدرداني و ارائه پيشنهاد ها<<
>>نامه شماره 3044 مورخ 1395/3/16 انجمن شركتهاي راه سازي ايران به جناب آقاي دكتر شكرچي زاده معاون محترم وزير راه و شهر سازي با موضوع: اقدامات مسئولين مركز تحقيقات و مطالعات<<
>>نامه شماره 3042 مورخ 95/3/11 انجمن شركتهاي راه سازي به جناب دكتر جهانگيري معاون اول محترم رياست جمهوري با موضوع: سرمايه گذاري در پروژه هاي آزاد راهي<<
>>نامه شماره 3043 مورخ 95/03/11انجمن شركتهاي راه سازي به جناب سيد كامل تقوي نژاد رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور با موضوع: تشكر و قدرداني<<
>>نامه شماره 3045 مورخ 1395/3/11 انجمن شركتهاي راه سازي به جناب مهندس محسن خليلي عراقي رياست محترم هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با موضوع: آيين نامه هاي قانون حداكثر استفاده از
>> نامه شماره 310-16009 مورخ 1395/03/8 كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران جناب آقاي مهندس محسن خليلي عراقي به جناب دكتر ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي نوشته است<<
>> نامه شماره 3037 مورخ 1395/03/08 به جناب آقاي رضا ويسه با موضوع اسناد خزانه اسلامي<<
>>نامه وزارت راه و شهر سازي به انجمن راه سازي با موضوع: متن كامل قانون شماره 5 مصوبه مجلس نمايندگان سوريه جهت آگاهي<<
>> نامه شركت پارس مارليك آريا :يك هيات تجاري در زمينه فعاليت عايق ها و تكيه گاه هاي مرتبط با پل سازي و راه آهن و ترميم پل ها از تاريخ 2 لغايت 4 خرداد ماه سال 95 به ايران سفر مي كند <<
>>نامه شماره 3028 مورخ1395/02/22 به آقاي دكتر جهانگيري معاونت اول محترم رياست جمهوري <<

  از صفحه : 6 تا 30 7 - 8 - 9 - 10 - ... -  

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران