از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 

  از صفحه : 5 تا 31   6 - 7 - 8 - 9 - ... -   

>>ابلاغ مقام عالي وزارت راه و شهر سازي طي نامه شماره 34295/100/02 مورخ 1395/7/17 در جهت هماهنگي و يكپارچگي (( تهيه اسناد رسته اختصاصي )) ضرورت تصويب كليه شيوه نامه ها ، استانداردها و اسناد اختصاصي در
>> اطلاعيه
>> يازدهيمن همايش بين المللي مديران فني و نگهداري و تعميرات 3-2 آبان 1395 تهران /سالن همايش هاي رازي<<
>>مقاله اي در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه PMIS نرم افزاري تنظيم و تدوين نموده اند كه داراي مزايا و امكانات مفيد و قابل استفاده در پروژه هاي
>> نامه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر سازي به شماره 16395-5/م-95 مورخ 95/7/13 با موضوع سمينار آموزشي مشترك ايران و فرانسه در زمينه " حمل و نقل تركيبي " و " سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي زيربناي
>>امه هاي شماره 4082 مورخ 95/7/3 انجمن شركتهاي راه سازي ايران به جناب آقاي سيد كامل تقوي نژاد و نامه شماره 27439/د/95 مورخ 1395/6/24 شركت ساختماني آرادان<<
>>نامه شماره 4073 مورخ 1395/6/29 به شركت كانيو با موضوع : مشاغل سخت و زيان آور و پيوست آن ضمائم مربوطه مي باشد<<
>>سازمان مردم نهاد انجمن خيرين راه و ترابري به شماره 95/2032 مورخ 95/6/17 به انجمن شركتهاي راه سازي<<
>>شماره 4075 مورخ 1395/6/29 به همكاران ارجمند با موضوع : آخرين دست آورد ها در مورد تغيير آئين نامه مربوطه " تاريخ سررسيد " به جاي " تاريخ انتشار " <<
>> نامه شماره 58404/71 مورخ 1395/06/13 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با موضوع : واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد پايان سال جاري و يا سال آتي و بر مبناي مطالبات جاري پيمانكاران انجام ميشود <<
>>طلاع رساني به همكاران گرامي موضوع : پيش پرداخت و كسر آن از كاركردها<<
>>نامه شماره 95/2032 از سازمان مردم نهاد انجمن خيرين راه و ترابري قابل توجه همكاران گرامي و ارجمند <<
>> نامه شماره 26849/110/01 مورخ 1395/6/8 از وزارت راه و شهر سازي با موضوع : اصلاح آئين نامه اسناد خزانه اسلامي و جبران زيان پيمانكاران<<
>>هشتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران 11 تا 13 آبان ماه سال جاري برگزار مي گردد<<
>>شماره 47/63918 مورخ 1395/06/07 وزارت راه و شهر سازي با موضوع : شناسايي سرمايه گذار براي آزاد راه تبريز - مرند <<
>> چهارمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران در تاريخ 5 الي 7 مهر ماه در هتل المپيك تهران برگزار مي شود<<
>> نامه شماره 4044 مورخ 95/5/30 انجمن شركتهاي راه سازي به جناب آقاي دكتر نورزاد معاون محترم وزير راه و شهر سازي با موضوع : اسناد خزانه اسلامي<<
>> اطلاعيه مهم
>> نامه وزارت راه و شهر سازي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با موضوع: هشتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران در تاريخ 11 الي 13 آبان ماه سال جاري<<
>>نامه شماره 4020 مورخ 95/5/6 به همكاران گرامي و ارجمند با موضوع: انتخابات هيأت مديره انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در پيش است<<

  از صفحه : 5 تا 31 6 - 7 - 8 - 9 - ... -  

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران