از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 

  از صفحه : 1 تا 35   2 - 3 - 4 - 5 - ... -   

>> نامه شماره 5514 مورخ 1399/04/11 به جناب آقاي دكتر غفاري معاونت محترم برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي با موضوع : نحوه محاسبه سود سرمايه گذاري شركتهاي آزاد راهي<<
>> نامه شماره 5515 مورخ 1399/04/11 به جناب آقاي دكتر غفاري با موضوع : لزوم ابلاغ فوري نرخ عوارض آزاد راهي <<
>> نامه شماره 5516 مورخ 1399/04/11 به جناب آقاي بارگاهي مدير كل ماليات بر ارزش افزوده تهران با موضوع : همراهي و مساعدت با شركتهاي عضو انجمن شركتهاي راه سازي ايران<<
>>نامه شماره 5511 مورخ 99/04/10 انجمن به جناب آقاي دكتر خادمي معاون محترم وزير راه و شهرسازي ، با موضوع : پرداخت مطالبات پيمانكاران
>>نامه شماره 5512 مورخ 99/04/10 انجمن به جناب آقاي دكتر خادمي معاون محترم وزير راه و شهرسازي با موضوع : وقفه يكساله در اجراي بخشنامه هاي اخير نظام فني و اجرايي كشور
>>نامه شماره 5509 مورخ 99/04/09 انجمن به جناب آقاي دكتر عدل معاونت محترم فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور با موضوع : بخشنامه هاي صادره اخير<<
>>نامه شماره 5510 مورخ 99/04/09 انجمن به جناب آقاي بارگاهي مدير كل محترم ماليات بر ارزش افزوده تهران با موضوع : معرفي شركت هاي عضو انجمن<<
>> اعلام شاخصهاي تعديل مربوط به دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 ( بخشنامه شماره 142017/99 مورخ 99/3/31 ) <<
>>نامه 5494 مورخ 99/3/27 به جناب آقاي دكتر نهاونديان معاون محترم اقتصادي رياست جمهوري موضوع : درخواست پذيرش هزينه تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سالهاي 1394 الي 1396 به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي<<
>> نامه 5495 مورخ 99.3.29 به جناب آقاي دكتر صالحي مدير كل محترم امور مالياتي موديان بزرگ موضوع:اسامي شركتهاي عضو انجمن شركتهاي راه سازي <<
>> نامه 5496 مورخ 99.3.29 به جناب آقاي بارگاهي مدير كل محترم ماليات بر ارزش افزوده ناحيه شمال تهران موضوع: اسامي شركتهاي عضو انجمن شركتهاي راهسازي <<
>> نامه شماره 5497 مورخ 99/3/29 به جناب آقاي موسوي سرپرست محترم اداره كل امور مالياتي ناحيه شمال تهران <<
>>نامه شماره 5493 مورخ 99/3/27 انجمن به جناب جناب آقاي دكتر مسيحي معاونت محترم درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور ، با موضوع : درخواست اتخاذ رويه يكسان براي پرداخت بدهي ها<<
>>نامه شماره 5490 مورخ 99/03/26 به جناب آقاي دكتر غفاري معاون محترم برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهر سازي ، با موضوع : بررسي مشكلات و لزوم شفاف سازي در رسيدگي و تاييد صورتهاي مالي شركتهاي سر
>> نامه شماره 5489 مورخ 99.3.26 به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه موضوع :ضابطه 773<<
>>گزارش جلسه مورخ 99/3/21 در ساعت 14 روز چهارشنبه با آقاي دكتر صالحي مدير كل اداره امور مالياتي مؤديان بزرگ<<
>>نامه شماره 5486 مورخ 99/03/24 انجمن به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه با موضوع : حقوق دولتي معادن پروژه هاي عمراني<<
>>نامه شماره 5487 مورخ 99/03/24 انجمن به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه با موضوع : تعديل علي الحساب<<
>> آغاز عمليات اجرايي آزاد راه قم – سلفچگان راهجرد – اراك بطول 117 كيلومتر ( آزاد راه – شهيد قاسم سليماني ) با سرمايه گذاري مشترك شركت ناوديس راه ، شركت پورنام ( 70 در صد ) و وزارت راه و شهر سازي
>> نامه شماره 25120.110.01 مورخ 1399/03/18 وزارت راه و شهر سازي با موضوع : درخواست اراضي مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهر سازي براي احداث ساختمان انجمن <<

  از صفحه : 1 تا 35 2 - 3 - 4 - 5 - ... -  

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران