از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 
 

 

  توصیه به همکاران 
 

 
  درباره ما  

اهداف انجمن : 

 با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدردانی از افرادی که در نهادهای صنفی یا مدنی برای اعتلای جامعه خود و سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند .  آرزوی مدیران شرکتهای پیمانکاری آنست که :
 1-   وفاق و همدلی آنها در جهت حفظ منافع ملی صنفی امکان پذیر باشد .
 2-   شرایط مناسبی بوجود آید که علاقمندی آنها جهت حضور در انجمن ها و کانون ها برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود فراهم گردد .
   کارآمدی انجمن ها ، این ضرورت را ایجاب می کند که اعضای هیئت مدیره آنها ضمن علاقمندی به کار در نهادهای صنفی ، حرفه مند باشند تا مسائل مربوط به حرفه را با تمامی وجود لمس و درک نمایند و پویائی هر کانون یا اتحادیه پیمانکاری در صورتی تحقق می یابد که ضمن علاقمندی اعضاء به تجمع صنفی مربوطه و حمایت از آن ، هیئت مدیره آن فراگیر کلیه شقوق صنفی کاری اعضای خود باشد . 
  با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها ، از یک طرف ، نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات صنفی خود و از طرف دیگر ، لزوم تعامل آنها با مسئولین و کارفرمایان در امور تخصصی خود توسط افراد کارشناس حرفه مند همان رشته کاری ، ضرورت برپائی انجمن های تخصصی را به عنوان امری حیاتی ایجاب می کند و با در نظر گرفتن همین شرایط است که   هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در آئین نامه تعیین صلاحیت پیمانــــــکاران به شـــماره 48013 / ت / 23251  مـورخ  11 / 12 /81   ، حرفـــه های پیمانکاری مهندســـی را از هم جدا نمود . ( ساختمان ـ حمل و نقل ـ آب ـ صنعت ـ تأسیسات ـ تجهیزات و ..... )
   با توجه به نیازهای پیش گفته جوامع صنفی ،  طی سالهای گذشته ، انجمن های تخصصی پیمانکاری مهندسی ، همانند انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ـ انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی ـ انجمن انبوه سازان ـ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و ..... بوجود آمدند تا امور تخصصی مربوط به خود را سر و سامان دهند .
   با درنظر گرفتن امور مشترک انجمن های تخصصی ( قوانین کار ، بیمه و مالیات ـ شرایط عمومی پیمان ـ شرایط عمومی قراردادها ـ ضمانت نامه و ... ) که پیگیری و انجام آنها از طریق جمعی ، متضمن وحدت رویه بوده ، نتایج بهتری را بدست خواهد داد و لزوم همبستگی آنها در جهت حفظ منافع ملی ـ صنفی ، باید جمع آنها در کانون متحد یا فدراسیونی ( سندیکا ) که هیئت مدیره آن از حضور اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی عضو آن کانون تشکیل شود ، گرد هم آیند تا امور عمومی مشترک را در آن کانون مورد بررسی و اقدام قرار دهند .
   در این حالت است که وفاق و کارآمدی صنفی و علاقمندی مدیران شرکتها به حضور در انجمن ها و کانون ها برای تعیین سرنوشت خود و حفظ منافع ملی ـ صنفی حاصل می شود .   در این راستا   انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه 85 تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت و از  اهداف  خود می داند .
   الف :   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضای صنف شرکتهای راهساز کشور با یکدیگر و زمینه سازی علاقمند شدن آنها به حضور در انجمن و مشارکت در تعیین سرنوشت خود از یک سو و ارکان راهسازی کشور ( وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای مرتبط ) از سوئی دیگر به نحویکه در این تعامل ، خواسته های منطقی طرفین با اولویت رعایت منافع ملی کشور مدنظر قرار گیرد .
   ب :   مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و ایفای نقش هدایتی ـ نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای آبادانی کشور خصوصاً صنعت راهسازی .
   ج :   کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی ، شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی حرفه ای ، خصوصاً کانون متحد یا فدراسیونی فراگیر ـ پویا ـ متعهد و پرتوان ( سندیکا ) متشکل از کلیه انجمن های تخصصی پیمانکاری طرحهای عمرانی در کشور .
   به امید آنکه این انجمن ، یکی از ارکان معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شده ، در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد .

 شوراي عالي :

1ـ   آقای مهندس کاظم کریمی                                    شرکت پاریز
2ـ   آقای مهندس فرخ هاشم زاده                                 شرکت شالوده
3ـ   آقای مهندس حسین عظیمی                                شرکت لوزان
4ـ   آقای مهندس عبدالله سرشار                                 شرکت بانه 
5ـ   آقای مهندس محمد عطاردیان                                شرکت عطاردیان
6ـ آقای مهندس  محمدهاشمی صدرائی                       شرکت ایران پل
7- آقاي مهندس عباس مازوچي                                   شركت پاريز
8- آقاي مهندس مجيد ضيايي                                     شركت ايران سايول
9- آقاي مهندس قباد چوبدار                                        شركت آباد راهان پارس
10- آقاي مهندس ناصر بابازاده                                     شركت ماهدشت
 هيئت مديره : 
1 ـ   آقای مهندس محمد باقر گلبن                               شركت آرادان (رئيس هيئت مديره)
2 ـ   آقای مهندس عباس غفاری                                  شرکت توسار (نائب رئيس هيئت مديره)
3ـ   آقای مهندس بهروز زنگنه                                      شرکت آيلار ( خزانه دار) 
4ـ   آقای مهندس علي آزاد                                         شرکت فرعي راه(دبير)
5ـ   آقای مهندس محمد ابوطالبي                                 شرکت دنارهساز(عضو هيئت مديره )
6ـ   آقای مهندس محمد تقي مرادي                             شرکت ويسا (عضو هيئت مديره)
7-  آقاي مهندس سياوش اميني                                  شركت پورنام (عضو هيئت مديره)
8-  آقاي مهندس رضا قدوسي                                     شركت چاوش راه بنا(عضو هيئت مديره)
9-  آقاي مهندس محمود مصطفي زاده                           شركت ناوديس راه( عضو هيئت مديره)
10ـ آقای مهندس عباس وفايي                                    شرکت كيهان ابنيه (عضو هيئت مديره)
11-آقاي مهندس محمد سعيد صافي                            شركت پاركت(عضو هيئت مديره )

 بازرسان : 

1 ـ   آقای مهندس ناصر شفیعیان                                شرکت سیس وی
2 ـ   آقای مهندس غلامرضا منفرد                                شرکت ایران شهرك
3 ـ   آقای مهندس مسعود بهرامي                              شرکت بناسازان سپاهان

 دبير انجمن: 

آقای مهندس علی آزاد                                              شرکت فرعی راه

 كميته ها : 

1 ـ کمیته فنی :

 مهندس رضا قدوسی - مهندس عباس وفائي-مهندس مسعود بهرامي-مهندس علي مجيدي- مهندس محمود رضا هميري- مهندس هومن خوانساري- مهندس مهدي اكبري

2 ـ کمیته انتشارات و روابط عمومی :

مهندس بهروز زنگنه ـ مهندس ناصر شفیعیان ـ  مهندس غلامرضا منفرد ـ مهندس سیاوش امینی ـ مهندس نرگس سلطانی ـ مهندس معصومه هاشمي 

 3ـ کمیته ماشین آلات ::

مهندس جعفر سبوخي ـ مهندس کریم کریمیان ـ مهندس حمید شایگان ـ مهندس اسماعیل قمری فر ـ مهندس محمد رضا حبیب زاده ـ مهندس مهدي توسلي ـ مهندس يعقوب مشرق زميني- مهندس ياشار مشرق زميني- مهندس سعيد مير مقدم - مهندس مهدي كاظمي شكوه - مهندس هومن شيرچيان - مهندس سعيد مراحمي - مهندس محمد مهري- مهندس داود غفاري- مهندس محمد ستار- مهندس روزبه پرويني- مهندس پيوند نور خمامي

4- كميته توسعه آموزش و تحقيقات انجمن

 مهندس رضا قدوسي  - مهندس علي مهري- مهندس ناصر شفيعيان - مهندس غلامرضا منفرد- مهندس مسعود بهرامي - خانم شادي سعيدي

5-کمیته مالی و عضویت :

دبیر (مهندس علی آزاد) ـ خزانه دار (مهندس بهروز زنگنه) 

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >><<   نامه شماره 2637 مورخ 1393/12/25 فهرست بهاي پايه 94   نامه نشر فن به جناب آقاي مهندس آزاد   نامه 2383 مورخ 93/05/26 به جناب آقاي مهندس شافعي معاون محترم نظارت راهبردي رياست جمهوري   نامه شماره 2153 مورخ 5/11/92 به جناب آقاي دكتر نوبخت
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران