از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 
 

 

  توصیه به همکاران

 
 

 
  درباره ما  
 

اهداف انجمن : 

 با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدردانی از افرادی که در نهادهای صنفی یا مدنی برای اعتلای جامعه خود و سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند .  آرزوی مدیران شرکتهای پیمانکاری آنست که :
 1-   وفاق و همدلی آنها در جهت حفظ منافع ملی صنفی امکان پذیر باشد .
 2-   شرایط مناسبی بوجود آید که علاقمندی آنها جهت حضور در انجمن ها و کانون ها برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود فراهم گردد .
   کارآمدی انجمن ها ، این ضرورت را ایجاب می کند که اعضای هیئت مدیره آنها ضمن علاقمندی به کار در نهادهای صنفی ، حرفه مند باشند تا مسائل مربوط به حرفه را با تمامی وجود لمس و درک نمایند و پویائی هر کانون یا اتحادیه پیمانکاری در صورتی تحقق می یابد که ضمن علاقمندی اعضاء به تجمع صنفی مربوطه و حمایت از آن ، هیئت مدیره آن فراگیر کلیه شقوق صنفی کاری اعضای خود باشد . 
  با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها ، از یک طرف ، نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات صنفی خود و از طرف دیگر ، لزوم تعامل آنها با مسئولین و کارفرمایان در امور تخصصی خود توسط افراد کارشناس حرفه مند همان رشته کاری ، ضرورت برپائی انجمن های تخصصی را به عنوان امری حیاتی ایجاب می کند و با در نظر گرفتن همین شرایط است که   هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در آئین نامه تعیین صلاحیت پیمانــــــکاران به شـــماره 48013 / ت / 23251  مـورخ  11 / 12 /81   ، حرفـــه های پیمانکاری مهندســـی را از هم جدا نمود . ( ساختمان ـ حمل و نقل ـ آب ـ صنعت ـ تأسیسات ـ تجهیزات و ..... )
   با توجه به نیازهای پیش گفته جوامع صنفی ،  طی سالهای گذشته ، انجمن های تخصصی پیمانکاری مهندسی ، همانند انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ـ انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی ـ انجمن انبوه سازان ـ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و ..... بوجود آمدند تا امور تخصصی مربوط به خود را سر و سامان دهند .
   با درنظر گرفتن امور مشترک انجمن های تخصصی ( قوانین کار ، بیمه و مالیات ـ شرایط عمومی پیمان ـ شرایط عمومی قراردادها ـ ضمانت نامه و ... ) که پیگیری و انجام آنها از طریق جمعی ، متضمن وحدت رویه بوده ، نتایج بهتری را بدست خواهد داد و لزوم همبستگی آنها در جهت حفظ منافع ملی ـ صنفی ، باید جمع آنها در کانون متحد یا فدراسیونی ( سندیکا ) که هیئت مدیره آن از حضور اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی عضو آن کانون تشکیل شود ، گرد هم آیند تا امور عمومی مشترک را در آن کانون مورد بررسی و اقدام قرار دهند .
   در این حالت است که وفاق و کارآمدی صنفی و علاقمندی مدیران شرکتها به حضور در انجمن ها و کانون ها برای تعیین سرنوشت خود و حفظ منافع ملی ـ صنفی حاصل می شود .   در این راستا   انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه 85 تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت و از  اهداف  خود می داند .
   الف :   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضای صنف شرکتهای راهساز کشور با یکدیگر و زمینه سازی علاقمند شدن آنها به حضور در انجمن و مشارکت در تعیین سرنوشت خود از یک سو و ارکان راهسازی کشور ( وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای مرتبط ) از سوئی دیگر به نحویکه در این تعامل ، خواسته های منطقی طرفین با اولویت رعایت منافع ملی کشور مدنظر قرار گیرد .
   ب :   مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و ایفای نقش هدایتی ـ نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای آبادانی کشور خصوصاً صنعت راهسازی .
   ج :   کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی ، شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی حرفه ای ، خصوصاً کانون متحد یا فدراسیونی فراگیر ـ پویا ـ متعهد و پرتوان ( سندیکا ) متشکل از کلیه انجمن های تخصصی پیمانکاری طرحهای عمرانی در کشور .
   به امید آنکه این انجمن ، یکی از ارکان معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شده ، در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد .

 شوراي عالي :

1 ـ  آقای مهندس محمد باقر محمدی                            شرکت بنادر
2 ـ   آقای مهندس کاظم کریمی                                   شرکت پاریز
3 ـ   آقای مهندس فرخ هاشم زاده                                شرکت شالوده
4 ـ   آقای مهندس حسین عظیمی                               شرکت لوزان
5 ـ   آقای مهندس عبدالله سرشار                                شرکت بانه 
6 ـ   آقای مهندس محمد عطاردیان                               شرکت عطاردیان
7 ـ آقای مهندس هاشمی صدرائی                               شرکت ایران پل

 هيئت مديره : 

1 ـ   آقای مهندس عباس مازوچی                                شرکت پاریز
2 ـ   آقای مهندس عباس غفاری                                  شرکت توسار
3 ـ   آقای مهندس محمد ابوطالبی                               شرکت دنارهساز
4 ـ   آقای مهندس محمد باقر گلبن                               شرکت آرادان
5 ـ   آقای مهندس بهروز زنگنه                                     شرکت استراتوس 
6 ـ   آقای مهندس ناصر بابازاده                                    شرکت ماهدشت
7 ـ   آقای مهندس قباد چوبدار                                     شرکت آبادراهان پارس
8 ـ   آقای مهندس محمدرضا دادخواه تهرانی                   شرکت سداد
9 ـ   آقای مهندس سیاوش امینی                                شرکت پورنام
10 ـ  آقای مهندس قادر حاتمی                                   شرکت کندوان تونل

 بازرسان : 

1 ـ   آقای مهندس ناصر شفیعیان                                شرکت سیس وی
2 ـ   آقای مهندس مجید ضیائی                                  شرکت ایران سایول
3 ـ   آقای مهندس رضا قدوسی                                  شرکت چاوش راه بنا 

 دبير انجمن: 

آقای مهندس علی آزاد                                              شرکت فرعی راه

 كميته ها : 

1 ـ کمیته فنی :

مهندس مجید ضیایی ـ مهندس سیدخلیل محمودیان ـ  مهندس محمد تقی مرادی  ـ مهندس رضا امام ـ مهندس مهدی آزاد _ مهندس رضا قدوسی 

2 ـ کمیته انتشارات و روابط عمومی :

مهندس بهروز زنگنه ـ مهندس ناصر شفیعیان ـ  مهندس غلامرضا منفرد ـ مهندس سیاوش امینی ـ مهندس نرگس سلطانی ـ مهندس ساجده صمیمی ـ خانم ناهید افتخارمنش

3 ـ کمیته صدور خدمات فنی ـ مهندسی :

مهندس قباد چوبدار ـ مهندس محمد ابوطالبی ـ مهندس بهروز زنگنه

4 ـ کمیته ماشین آلات :

مهندس محمد صادق درویش ـ مهندس کریم کریمیان ـ مهندس حمید شایگان ـ مهندس اسماعیل قمری فر ـ مهندس محمد رضا حبیب زاده ـ مهندس عماد فرشته نژاد ـ مهندس حامد خطیبی

5 ـ کمیته مالی و عضویت :

دبیر (مهندس علی آزاد) ـ خزانه دار (مهندس بهروز زنگنه) 

 
 
  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران