از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 
1389/07/28 : تاریخ مطلب دسته بندی : مقالات علمی
نوع مطلب: (راهسازي و ترافيك)

ماشينهاي آسفالت تراش قادر به برداشتن آسفالت و نيز روسازيهاي بتني مي باشند. اين دستگاهها ميتوانند تقريبا" مستقل از شرايط آب و هوايي نيز کار کنند.

ماشینهای آسفالت تراش قادر به برداشتن آسفالت و نیز روسازیهای بتنی میباشند .این دستگاهها میتوانند تقریبا" مستقل از شرایط آب و هوایی نیز کار کنند . در این ماشینها یک درام آسفالتراش ( تراشنده ) بطور اریب در جهت حرکت ماشین قرار دارد و جهت دوران آن نیز به سمت بالا بوده و ابزارهای برشی روی آن ، مصالح ( آسفالت ) را جابجا مینمایند . بسته به نیروی مقاومت لازم جهت آسفالت تراشی ، ماشین آسفالتراش روی یک یا چند چرخ و یا روی واحدهای زنجیری قرار گرفته و دارای سیستم محرک پیشرفته ای با بی نهایت سرعت میباشد ( سیستم هیدرواستاتیک ) . در حین کارآسفالت تراشی واحد کنترل عمق ، عمق تنظیم شده قبلی را با حس کردن ارتفاع مرجع تنظیم میکند . سیستم نقاله بار برداشته شده را به داخل کامیونهای در حال حرکت در قسمت عقب یا جلو میریزد . عملکرد واقعی یک ماشین آسفالتراش بستگی به فاکتورهای مختلفی از شرایط ماشین ( نظیر عرض و عمق برش و نیز نوع ابزار برشی مورد استفاده ) و پارامترهای مصالح ( مانند دانه بندی ، درجه بندی و قیر مورد استفاده و غیره درمصالح مثلا" آسفالتی دارد ) از عوامل دیگر موثر در عملکرد آسفالتراش درجه حرارت مواد روسازی مورد نظر میباشد . عملکرد مناسب آسفالت تراش در درجه حرارت حدودC 15 روسازی محقق میگردد و درجه حرارتهای بالاتر باعث افزایش خاصیت پلاستیکی قیر گردیده و باعث برداشته شدن آسانتر لایه توسط درام آسفالتراش میگردد . بر عکس اگر درجه حرارت روسازی پاینتر برود در نتیجه آن عملکرد آسفالتراشی کاهش خواهد یافت . عملکرد ماشین آسفالت تراش بوسیله دقت در انتخاب اجزاء تکنیکی توصیف شده ذیل افزایش میابد : 1- طولانی بودن زمان سرویسهای لازم درام آسفالتراش برای ماکزیمم نمودن سودهی یا راندمان دستگاه 2- قلب یک ماشین آسفالتراش قدرتمند درام آن میباشد . در ماشینهای آسفالتراش مدرن امروزی ابزار لازم جهت نگهداری ناخنهای سایشی طوری طراحی میگردد که زمان سرویس ودر نتیجه هزینه های کاری در آنها مینیمم گردیده و تعویض آنها نیز در کوتاهترین زمان صورت گیرد. هر یک از ناخن ها بایستی طول عمری معادل ( سیکل ) را داشته باشند [1] . بررسی مکانیزم برش آسفالت : در هنگام آسفالتراشی معمولا" جهت حرکت درام ( محور حامل ناخنها ) در خلاف جهت حرکت دستگاه میباشد . هر ناخن در حین حرکت به پا یین و عقب قطعه ای را از آسفالت جدا میکند . طول هر تکه یا لقمه جدا شده از آسفا لت برابر است با میزان سرعت پیشروی به ازاء هر عمل برش . ضخامت تکه و نیروی برشی در طول هر عمل برش تغییر میکند جهت تجزیه و تحلیل نیروهای مؤثر بر ناخن یکی از روشها این است که تغییرات نیرو نسبت به زمان را در طول هر عمل برش اندازه گیری نمود . که این امر با عکس گرفتن از تیغه ها در حین برش میسر میباشد . به خاطر گشتاور بالایی که در طول هر عمل برش نیاز است زیگزاگ قرار دادن تیغه ها در روی فلانژها و با فواصل زاویهای مساوی بین آنها ضروری میباشد . پس و پیش و یا زیگزاگ قرار گیری تیغه ها باید حول محور مرکزی طولی تقریبا" حالت قرینه داشته باشد . نیروی مفید آسفالت روی تیغه (ناخن ) یک مؤلفه V به سمت بالا و یک مؤلفه L به سمت جلو دارد . مقادیر نسبی این مؤلفه ها تحت تاثیر عوامل متعددی شامل عمق برش ، قطر درام ، طول تکه آسفالت جداشده ، نوع و وضعیت آسفالت ، نوع ناخن و زاویه حمله ناخن (زاویه پشت ناخن ) دارد .و از طرفی بعلت اینکه جهت چرخش درام در خلاف جهت حرکت میباشد ، نیروی جلوبر به یک مقاومت کششی منفی در ماشین آسفالت تراش تبدیل خواهد گردید . این نیرو میتواند از لحاظ تعادل و طراحی دستگاه آسفالت تراش مشکل ایجاد نماید و اما نیروی V میتواند مقدار نیروی ثقل وسیله را که بایستی توسط چرخها تحمل گردد را کاهش دهد . طول تکه های جدا شده آسفالت توسط ناخنها از عوامل مهمی است که بر نیازهای قدرتی دستگاه تاثیر میگذارد . به نظر میرسد افزایش طول تکه ها ، چه با افزایش سرعت پیشروی و چه با کاهش سرعت دورانی درام ، انرژی مورد نیاز را افزایش میدهد [2] . مشاهدات بعمل آمده از مکانیزم کار آسفالتراشهای مختلف مبین این مطلب است که ناخنها با زاویه حمله حدود 45 داخل آسفالت شده و پس از برخورد به آسفالت مقداری چرخیده و در برخورد بعدی قسمت دیگکر ناخن با آسفالت درگیر میگردد . در صورتی که نوک ناخن درست خنک کاری شده و گیرپاژ ننماید ، بطور یکنواخت خورده شده و سپس تعویض میگردد . اما در صورت خوردگی ناقص و یا گیرپاژ شدن سریعا" میبایستی تعویض گردد . لازم به ذکر است موارد فوق الذکر از نظر دینامیکی نیز قابل اثبات است است . سیستم پاشش آب روی درام از بلند شدن ذرات جدا شده آسفالت که در بین درپوش بالایی و ابزار برشی قرار میگیرند و باعث افزایش گرد و خاک و کاهش حرکت چرخشی ابزار برشی و در نتیجه سایش و گسیختگی یک طرف آنها که باعث کوتاه شدن عمر سرویس و ( تعویض) آنها میگردد جلوگیری میکند . با توجه به تجربیات بدست آمده از کارخانجات سازنده آسفالت تراش و همچنین محا سبات لازم در این زمینه بسته به تعداد ناخنها و عرض برش دبی پمپ آب مورد نظر جهت خنک کاری ناخنها در هنگام آسفالت تراشی 30-40 در نظر گرفته میشود . بررسی نیروهای اصطکاکی وارد بر ناخن : اصطکاک ناشی از برخورد ناخن با آسفالت از نوع سایشی است که در صورت کارکرد صحیح ناخن سبب سایش یکنواخت و منظم آن شده و پس از اتمام قسمت نوک ناخن که از جنس کاربید تنگستن میباشد اقدام به تعویض ناخن میگردد . برای محاسبه این نیرو میبایستی برآیند وزن درام و مؤلفه عمودی نیروی درام از طرف آسفالت را بدست آورد و از رابطه معرف ذیل انرا محاسبه نمود . ( 1 ) که در آن ضریب اصکاک لغزشی بین ناخن و آسفالت 0.8= و نیز نیروی برآیند وزن درام و مؤلفه عمودی وارده از طرف آسفالت میباشد که عدد بدست آمده را بایستی برای تعداد ناخنهای درگیر محاسبه نمود و در نتیجه : ( 2 ) که در آن n تعداد ناخنهایی است که بطور همزمان با آسفالت درگیر میشوند . نیروی بدست آمده با عث بوجود آمدن گشتاور اصطکاکی در خلاف جهت نیروی برشی ناخنها خواهد شد که بایستی به نیروی مولفه افقی نیروی آسفالت اضافه شود . در این صورت : ( 3 ) در این رابطه نیز σ تنش برشی لازم جهت بریدن آسفالت میباشد و برآیند این نیروها و گشتاورها و نهایتا" گشتاور مورد نیاز از رابطه ذیل بدست می آید ( 4 ) ( 5 ) R شعاع درام آسفالتراش ، A سطح مؤثر ناخن و و نیز L همان نیروی میباشد . و گیربکس و هیدرو موتور مورد نیاز نیز با استفاده از گشتاور T بدست می آید . محاسبات مربوط به مدار هیدرولیک درام : محاسبه طول معادل و افتها در یک مدار هیدرولیک نیازمند تعیین پارامترهایی نظیر دبی جریان عبوری از قسمتهای مختلف مدار ، عدد رینولدز ، ضرایب اصطکاک و طولهای معادل برای لوله و اتصالات و ترکیب طولهای معادل جهت بدست آوردن طول معادل کلی و نهایتا" بدست آوردن افتهای مختلف در مدار میباشد . از نتایج حاصله جهت تعیین قطر مناسب لوله ها استفاده میگردد . بدین ترتیب سرعت جریان در مناطق بحرانی مدار در حد مجاز نگاه داشته میشود . ضمنا" در طراحی مخزن هیدرولیک نیاز بایستی ضمن محاسبه ماکزیمم درجه حرارت روغن در سیستم در صورت نیاز مبدل حراتی لازم برای مدار را نیز طراحی نمود . طراحی مدار هیدرولیک جکهای کنترل عمق درام آسفالتراش : برای بدست آوردن قطر Rod مناسب برای جکهای تنظیم عمق طرفین درام لازم است علاوه بر وزن نیروی عکس العمل وارده از آسفالت به درام نیز در نظر گرفته شود . و با استفاده از روابط و قوانین کمانش ستونی که در ذیل آمده است این جکها را محاسبه نمود [3] . ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) طراحی واحد انتقال قدرت جهت آسفالتراشی : سرعت آسفالتراش در حین کار نبایستی از 50-70 تجاوز نماید . لذا بایستی سیستم انتقال قدرت متناسب با شرایط فوق برای گریدر طراحی گردد .از طرفی 70% وزن گریدر در روی چرخهای عقب متمرکز میباشد و ضریب مقاومت غلتشی بین تایر و آسفالت 0.015 و ضریب اصکاک بین تایر و آسفالت 0.5 میباشد [4] . با توجه به سرعت دورانی ماکزیمم موتور سه حالت در نظر گرفته شده و گشتاور مورد نیاز در هر حالت جهت هیدروموتور مناسب در هنگام آسفالت تراشی گریدر بدست میاید [5] . 1- حرکت به طرف بالای سطح شیبدار 2- حرکت روی جاده صاف 3- حرکت بطرف پایین سطح شیبدار در هر یک از سه حالت فوق نیرو و گشتاور مورد نیاز جهت حرکت را بدست آورده و نهایتا" هیدرو موتور مناسب جهت کوپل به چرخها از کارخانه سازنده انتخاب میگردد . نتیجه گیری : 1- با بررسیهای بعمل آمده در ماشین آلات راهسازی و تحلیل سیستمهای هیدرولیک آنها و نیز نیاز های قدرتی دستگاه آسفالتراش میتوان درام های آسفالتراش متناسب با هر دستگاه بصورت Option طراحی نموده و از دستگاهای مذکور حداکثر استفاده را در عملیات راهداری و لکه گیری سطح راههای آسفالته بعمل آورد . 2- با توجه به اینکه هنوز در اکثر ادارات راه و ترابری خصوصا" اداراتی که از نظر مسافت با مرکز فاصله بیشتری دارند عملیات راهداری مرتبط با آسفالت تراشی هنوز بصورت سنتی انجام میگردد .بنا براین اسفاده از دستگاههای مذکور که در مقایسه با انواع خودگردان آن که همگی از نوع خارجی بوده و تهیه آنها نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی در بخش خصوصی و دولتی و نیز خروج مقدار زیادی ارز از کشور دارد ، بسیار مقرون به صرفه بوده و بعلت پایین بودن هزینه های سرویس و نگهداری از نظر عملکردی نیز بسیار ساده تر میباشند . مؤ لفین : دکتر حسین خوشکیش دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر رامین نریمانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت واحد اراک مهندس عیسی صابرکرین
 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران