از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 
  درباره ما  

اهداف انجمن : 

     با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدردانی از افرادی که در نهادهای صنفی یا مدنی برای اعتلای جامعه خود و سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند .  آرزوی مدیران شرکتهای پیمانکاری آنست که :
 1-   وفاق و همدلی آنها در جهت حفظ منافع ملی صنفی امکان پذیر باشد .
 2-   شرایط مناسبی بوجود آید که علاقمندی آنها جهت حضور در انجمن ها و کانون ها برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود فراهم گردد .
   کارآمدی انجمن ها ، این ضرورت را ایجاب می کند که اعضای هیئت مدیره آنها ضمن علاقمندی به کار در نهادهای صنفی ، حرفه مند باشند تا مسائل مربوط به حرفه را با تمامی وجود لمس و درک نمایند و پویائی هر کانون یا اتحادیه پیمانکاری در صورتی تحقق می یابد که ضمن علاقمندی اعضاء به تجمع صنفی مربوطه و حمایت از آن ، هیئت مدیره آن فراگیر کلیه شقوق صنفی کاری اعضای خود باشد . 
  با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها ، از یک طرف ، نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات صنفی خود و از طرف دیگر ، لزوم تعامل آنها با مسئولین و کارفرمایان در امور تخصصی خود توسط افراد کارشناس حرفه مند همان رشته کاری ، ضرورت برپائی انجمن های تخصصی را به عنوان امری حیاتی ایجاب می کند و با در نظر گرفتن همین شرایط است که   هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در آئین نامه تعیین صلاحیت پیمانــــــکاران به شـــماره 48013 / ت / 23251  مـورخ  11 / 12 /81   ، حرفـــه های پیمانکاری مهندســـی را از هم جدا نمود . ( ساختمان ـ حمل و نقل ـ آب ـ صنعت ـ تأسیسات ـ تجهیزات و ..... )
   با توجه به نیازهای پیش گفته جوامع صنفی ،  طی سالهای گذشته ، انجمن های تخصصی پیمانکاری مهندسی ، همانند انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ـ انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی ـ انجمن انبوه سازان ـ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و ..... بوجود آمدند تا امور تخصصی مربوط به خود را سر و سامان دهند .
   با درنظر گرفتن امور مشترک انجمن های تخصصی ( قوانین کار ، بیمه و مالیات ـ شرایط عمومی پیمان ـ شرایط عمومی قراردادها ـ ضمانت نامه و ... ) که پیگیری و انجام آنها از طریق جمعی ، متضمن وحدت رویه بوده ، نتایج بهتری را بدست خواهد داد و لزوم همبستگی آنها در جهت حفظ منافع ملی ـ صنفی ، باید جمع آنها در کانون متحد یا فدراسیونی ( سندیکا ) که هیئت مدیره آن از حضور اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی عضو آن کانون تشکیل شود ، گرد هم آیند تا امور عمومی مشترک را در آن کانون مورد بررسی و اقدام قرار دهند .
   در این حالت است که وفاق و کارآمدی صنفی و علاقمندی مدیران شرکتها به حضور در انجمن ها و کانون ها برای تعیین سرنوشت خود و حفظ منافع ملی ـ صنفی حاصل می شود .   در این راستا   انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه 85 تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت و از  اهداف  خود می داند .
   الف :   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضای صنف شرکتهای راهساز کشور با یکدیگر و زمینه سازی علاقمند شدن آنها به حضور در انجمن و مشارکت در تعیین سرنوشت خود از یک سو و ارکان راهسازی کشور ( وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای مرتبط ) از سوئی دیگر به نحویکه در این تعامل ، خواسته های منطقی طرفین با اولویت رعایت منافع ملی کشور مدنظر قرار گیرد .
   ب :   مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و ایفای نقش هدایتی ـ نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای آبادانی کشور خصوصاً صنعت راهسازی .
   ج :   کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی ، شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی حرفه ای ، خصوصاً کانون متحد یا فدراسیونی فراگیر ـ پویا ـ متعهد و پرتوان ( سندیکا ) متشکل از کلیه انجمن های تخصصی پیمانکاری طرحهای عمرانی در کشور .
   به امید آنکه این انجمن ، یکی از ارکان معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شده ، در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد . اسامی شورایعالی محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای راه سازی ایران: آقایان مهندسین : 1) فرخ هشم زاده مدیر عامل شرکت شالوده 2) حسین عظیمی مدیرعامل شرکت لوزان 3) عبدالله سرشار مدیرعامل شرکت بانه 4) محمد عطاردیان رئیس هیئت مدیره شرکت عطاردیان 5) محمد هاشمی صدرایی عضو هیئت مدیره شرکت ایران پل 6) عباس مازوچی مدیرعامل شرکت پاریز 7) مجید ضیائی مدیرعامل شرکت ایران سایول هیئت مدیره محترم : آقایان مهندسین : 1) علی آزاد مدیرعامل شرکت فرعی راه ( دبیر و عضو هیئت مدیره ) 2) محمد باقر گلبن مدیرعامل شرکت آرادان ( رئیس هیئت مدیره ) 3) عباس غفاری مدیرعامل شرکت توسار ( عضو هیئت مدیره ) 4) محمد ابوطالبی مدیرعامل شرکت دنارهساز ( عضو هیئت مدیره ) 5) قباد چوبدار مدیرعامل شرکت آبادراهان پارس ( نائب رئیس اول هیئت مدیره ) 6) محمدتقی مرادی مدیرعامل شرکت ویسا ( عضو هیئت مدیره ) 7) شاهوردی فرنیا مدیرعامل شرکت تیراژ ( عضو هیئت مدیره ) 8) بهروز زنگنه مدیرعامل شرکت پایدار پی مانا ( خزانه دار ) 9) رضا قدوسی رئیس هیئت مدیره شرکت چاوش راه بنا ( عضو هیئت مدیره ) 10)سیاوش امینی مدیرعامل شرکت پورنام ( عضو هیئت مدیره ) 11) محمود مصطفی زاده مدیرعامل شرکت سانا ( عضو هیئت مدیره ) 12) کیارش آبادیان مدیرعامل شرکت بنادر ( عضو هیئت مدیره ) 13 ) عباس وفایی مدیرعامل شرکت کیهان ابنیه ( عضو علی البدل هیئت مدیره ) 14 ) مسعود بهرامی مدیرعامل شرکت بناسازان سپاهان ( عضو علی البدل هیئت مدیره ) بازرسان محترم: آقایان مهندسین : 1)ناصر شفیعیان مدیرعامل شرکت سیس وی ( عضو اصلی ) 2) غلامرضا منفرد مدیرعامل شرکت ایران شهرک ( عضو اصلی ) 3) جعفر سبوخی عضو هیئت مدیره شرکت پانیر ( عضو علی البدل )
 كميته ها : 

1 ـ کمیته فنی :

  مهندس رضا قدوسی - مهندس عباس وفائي-مهندس مسعود بهرامي-مهندس علي مجيدي- مهندس محمود رضا هميري- مهندس هومن خوانساري- مهندس مهدي اكبري

2 ـ کمیته انتشارات و روابط عمومی :

 

آقای مهندس بهروز زنگنه ـ آقای مهندس ناصر شفیعیان ـآقای مهندس غلامرضا منفرد ـ آقای مهندس سیاوش امینی  - خانم مهندس ناهید افتخارمنش -خانم مهندس معصومه هاشمي 

 3ـ کمیته ماشین آلات ::

 

مهندس جعفر سبوخي ـ مهندس کریم کریمیان ـ مهندس حمید شایگان ـ مهندس اسماعیل قمری فر ـ مهندس محمد رضا حبیب زاده ـ مهندس مهدي توسلي ـ مهندس يعقوب مشرق زميني- مهندس ياشار مشرق زميني- مهندس سعيد مير مقدم - مهندس مهدي كاظمي شكوه - مهندس هومن شيرچيان - مهندس سعيد مراحمي - مهندس محمد مهري- مهندس داود غفاري- مهندس محمد ستار- مهندس روزبه پرويني- مهندس پيوند نور خمامي

4- كميته توسعه آموزش و تحقيقات انجمن

 

 مهندس رضا قدوسي  - مهندس علي مهري- مهندس ناصر شفيعيان - مهندس غلامرضا منفرد- مهندس مسعود بهرامي

5-کمیته مالی و عضویت :

 

دبیر (مهندس علی آزاد) ـ خزانه دار (مهندس بهروز زنگنه) 

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران